Home

Op grond van de wijziging van de Monumentenwet 1988 dienen met ingang van 1 januari 2009 alle gemeenten te beschikken over een gemeentelijke monumentenverordening en een monumentencommissie. In de wetswijziging is tevens opgenomen dat de in te stellen commissie zowel onafhankelijk als deskundig op het gebied van de monumentenzorg dient te zijn. Niet alle gemeenten in Noord-Brabant (en andere provincies) zijn echter in staat en/ of vinden het wenselijk om een dergelijke monumentencommissie in te stellen wegens het beperkte aantal monumenten in hun gemeente, problemen rond het vinden van onafhankelijke monumentdeskundigen, of een combinatie van beide.

 

Gebleken is dan ook dat verschillende Brabantse gemeenten behoefte hebben aan een – provinciaal of regionaal werkende – adviesorganisatie, die gemeentebesturen kan adviseren op het gebied van de monumentenzorg. Volgens de Monumentenwet 1988 hoeven gemeenten geen eigen gemeentelijke monumentencommissie te hebben, maar kan de inschakeling van een adviesinstantie ook anderszins geregeld worden, bijvoorbeeld via een provinciaal werkende monumentencommissie.

Stichting Advisering Monumenten & Ruimtelijke Kwaliteit Brabant is een onafhankelijke organisatie die gemeenten van dienst kan zijn op het gebied van advisering van monumentenzaken en ruimtelijke kwaliteit. Deskundigheid, onafhankelijkheid en maatwerk zijn hierbij voor ons kernbegrippen.